Ten artykuł dotyczy litery omega 3 san greckiego. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

W nawiasach podano odmienną od tradycyjnej, współczesną wymowę w języku nowogreckim, według polskiej transkrypcji podręcznikowej. W dawnym greckim systemie liczbowym oznaczała liczbę 800. Nazwy obydwu liter są pochodzenia bizantyjskiego. Starożytni Grecy nazywali omegę po prostu «o», zaś nazwę omikron wymawiali «ou». Ponieważ omega jest samogłoską, w jej zapisie czasem pojawia się również akcent. We współczesnym języku nowogreckim jest to akcent tonos, czyli akcent wyrazowy. Jej wymowa nie różni się niczym od wymowy greckiej litery «ο» omikron, a zastosowanie jest wyłącznie wynikiem tradycji ujętej w reguły ortografii.

W tym kontekście jest też symbolem Boga jako początkiem, a zarazem końcem wszelkiego stworzenia: alfą i omegą. Athos Dionysius pochodzący z IX w. God of War jest to symbol Kratosa. Omega odnosi się do jednego ze starszych systemów radionawigacji uruchomionego w latach 70.

Standard ASCII nie obejmuje form litery omega. W środowisku systemu Microsoft Windows omega jest obecna na stronie kodowej Windows-1253 dla języka nowogreckiego. Formy omegi zawiera również strona kodowa ISO 8859-7 pod tymi samymi numerami. Zestaw form omegi z akcentami politonicznymi zawierają jednak tylko niektóre, specjalne fonty, jak np. Instrukcja zapisu greckich liter alfabetem Braille’a w serwisie access. Książka do nauki języka nowogreckiego, s. 2, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003, s.